Ffwrnes_Pic_4_FLIP.jpg

Dau ffrind, un o Lanelli a’r llall o Drimsaran, gydag un nod, creu pizzas blasus i bobl y brif ddinas a thu hwnt…

TWO FRIENDS, ONE FROM LLANELLI AND THE OTHER FROM TRIMSARAN, WITH ONE AIM, TO BRING TASTY PIZZA TO THE SUNNY STREETS OF CARDIFF AND BEYOND…

FFWRNES

 
Ffwrnes_Pic_9.jpg

diweddaraf

LATEST

 
Ffwrnes_Pic_5.jpg

Y STORI
 

Wedi’i sefydlu yn 2014 yn seiliedig ar gariad tuag at bizza Neapolitan, mae Ffwrnes yn cyfuno dulliau traddodiadol Eidalaidd gyda’r cynnyrch gorau yng Nghymru. Dechrau’r daith oedd darganfod ein fan fach 3 olwyn, Smokey Pete. Gyda thân yn ei bola a’r ddawn i goginio pizza yn berffaith, mae Smokey Pete wedi tywys bois Ffwrnes ar hyd a lled y wlad yn creu pizzas blasus.

THE STORY
 

Born in 2014 Ffwrnes was made from the love of pizza, specifically Neapolitan pizza, combining traditional Italian know how and the best produce Wales has to offer. We began our pizza journey with our trusty friend Smokey Pete, a three wheeled van with a fire in his belly and the gift of making amazing pizza.

 
Ffwrnes_Pic_3.jpg

EIN PIZZAS
 

Toes Neapolitan traddodiadol, wedi’i wneud â llaw bob tro a’i orchuddio gyda thomatos San Marzano - hanfodol ar gyfer pizzas Neapolitan go iawn. Rydym yn cael ein cynhwysion gan amrywiaeth o gynhyrchwyr gwych o bob cwr o Gymru, a pham lai o gofio bod gennym lu o adnoddau lleol a chynhyrchwyr annibynnol. Yn olaf, maen nhw’n cael eu coginio’n berffaith yng nghrombil ein ffwrneisi bach.

OUR PIZZA
 

The dough is traditional Neapolitan, always homemade and topped with San Marzano tomatoes, a must for true Neapolitan pizza. Our toppings come from a variety of brilliant producers that span the length and breadth of Wales, and why not when Wales boasts some exceptional local resources and independent producers. Finally it's cooked to perfection in 90 seconds within the fiery bellies of our vans.

 
Ffwrnes_Pic_6.jpg

SMOKEY PETE & SAM VAN TÂN

Mae ein faniau’n troi ein cyfuniad o draddodiadau Eidalaidd-Gymreig o fod yn ‘wych’ i fod yn berffaith! Cartref ein ffwrneisi coed yw ein faniau Piaggio - y fan fach 3 olwyn, Smokey Pete, a’i frawd mawr, Sam Van Tân. Yn llawn steil, yn hoffus ac yn chwareus, maen nhw’n gweddu i’r dim i Ffwrnes. Mae’n fwy na dim ond pizza, mae’n brofiad.

Our vans turn our Welsh-Italian combination from ‘brilliant’ to perfect! Our ovens are wood fired and are housed in our Piaggio vans, the little 3 wheeler, Smokey Pete, and his larger brother, Sam Van Tân. Their charm, style and playfulness represents what Ffwrnes is all about. It’s more than just pizza, it’s an experience.

 
Ffwrnes_Pic_Vans2.jpg

cysylltwch â ni
 

Boed yn briodas neu’n barti pen-blwydd, ciniawau busnes neu noson pizza, cysylltwch â ni heddiw…

CONTACT US
 

Whether you’re organising a wedding, birthday party, business lunch or if you just want a pizza night contact us todaY…

We are committed to keeping your e-mail address confidential. We do not sell, rent, or lease our subscription lists to third parties.