Dysgu Cymraeg - Parallel.Cymru

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd. 
 Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

 

Fel dau boi Llanelli, ac yn enwedig bois Ysgol y Strade roedd defnyddio Cymraeg wastod yn elfen sylfaenol pwysig o'n gwmni.  O enw'r cwmni, gwefan dwy-ieithog, cyfryngau cymdeithasol Cymraeg ac yn mwynhau dod a pizzas I gwylfeydd Menter Iaith fel Tafwyl, Gwyl Fach y Fro a Parti Ponty rydym yn wastod yn ceisio hybu'r iaith Gymraeg.

Felly pryd wnaeth y cylchgrawn Parallel. Cymru  ofyn admano hanes Ffwrnes ar gyfer erthygl i dysgwyr Cymraeg roeddwn yn fwy na hapus i helpu. Cliciwch ar y llun i darllen yr erthygl (dwyieithog)

We jumped at the chance to help Parallel.Cymru with their feature about Ffwrnes. Click on the image for a bilingual article.

Ffwrnes Pizza