Y Stori Tu-Ôl I Ddod  Breuddwyd Yn Fyw

Dyma syniad, fel y rhan fwyaf o'r syniadau gorau, a ddaeth i’r amlwg dros gormod o lager Eidalaidd a phecynnau o greision.

“O na fyddai'nwych,” meddyliom; "I gymryd bois y Ffwrnes ar daith i Bencampwriaeth Pizza y Byd?"

A dyna ni!  Yn yr ychydig funudauu hynny yng nghornel tafarn yng Nghaerdydd - ganwyd ‘Bois y Pizza’.

This was an idea, like most of the best ideas, bought to life over too many pints of Italian lager and a few packets of crisps.

“Wouldn’t it be great” we thought; “to take the Ffwrnes boys on the journey of a lifetime to the Pizza World Championships?”

And that was that – in that little moment in a corner of a pub in Cardiff – Bois y Pizza was born.

Stori Bois y Pizza Story

Stori Bois y Pizza Story

I darllen y stori cliciwch y llun

To read the story click on the image

 

 

 

 

 

Mae rhaid dweud diolch enfawr i pawb yn Orchard am yr holl waith aeth mewn ir rhaglen. Roedd e'n profiad bythcofiadwy, llawn hwyl gyda criw ffantastig. Diolch am gofalu amdano ni ac wrth gwrs Smokey Pete. Ymlaen ir pennod nesaf.

 

Mae'r rhaglen dal ar gael ar BBC iPlayer gyda is-deitlau

You can still catch up on Bois y Pizza on BBC iPlayer (with subtitles)

Ffwrnes Pizza