PARTI PIZZA

Ein hoff beth yn y Byd i gyd yw parti da, felly gadewch i ni wneud y gwaith caled ar eich rhan! Dyma, yn gryno, sut mae ein gwasanaeth parti pizza yn gweithio, mae’n hamddenol iawn.

PIZZA PARTY

Our favourite thing in the world is a good old knees up, so let us take care of the stress of catering your event! Here’s a quick rundown of how our party pizza service works, it’s very relaxed.

 
 
 

I fwydo eich parti, byddwn gyda chi am ychydig oriau (yn dibynnu ar nifer y pizzas) ac yn cynnig dewis o 4 pizza i chi, gallech ddewis o’n Rhestr Pizzas Poblogaidd neu greu un eich hun!

Rydym yn gweini’r pizzas ar blatiau mawr a gall eich gwesteion helpu eu hunain i sleisen neu ddwy yn ystod y noson. Ond cofiwch, allwn ni DDIM bwydo pawb yr un pryd.

Peidiwch â phoeni am ddim, byddwn yn dod â phopeth sydd ei angen ar gyfer parti pizza!

To serve your party we’ll be with you a few hours (depending on the number of pizzas) and provide a choice of 4 pizzas, choose pizzas from The Most Popular List or dream up your own! 

We serve up the pizzas on platters and your guests can come up and grab a couple of slices during the night. Please note we CAN’T serve everyone at the same time.

Don’t worry about a thing, we’ll bring everything needed for a pizza party!

 
 
 
 
 
 

MOST POPULAR

PIZZA GUIDE

 

MARINARA

Tomato base, Garlic, Oregano, Basil & extra virgin Olive Oil

MARGHERITA

Tomato base, Buffalo Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Basil & extra virgin Olive Oil

JIAWL BACH (DIAVOLA)

Tomato base, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, spicy Salami, Chillies & extra virgin Olive Oil

SOBRASADA

Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Sobrasada (spreadable Chorizo), Basil & extra virgin Olive Oil

BBQ PULLED PORK

Tomato base, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, BBQ pulled pork, Sweetcorn, BBQ sauce & extra virgin Olive Oil

BIANCA PESTO

Pesto base, Parmigiano Reggiano, Ricotta, Basil & extra virgin Olive Oil

Brie & Onion Jam

Tomato base, Brie, Parmigiano Reggiano, caramelised Onion jam, Rocket, Balsamic glaze & extra virgin Olive Oil

Pesto

Tomato base, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Cherry Tomatoes, Pesto, Basil & extra virgin Olive Oil

Buffalo

Tomato base, Buffalo Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Baby Plum Tomatoes, Basil & extra virgin Olive Oil

Funghi

Tomato base, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Mushrooms, Basil, Truffle Oil & extra virgin Olive Oil

NYC

Tomato base, Mozzarella, Red Onions, Pastrami, Gherkins & American Mustard